rss

8 Jan

Grădiniţa nr. 189 este situată în cartierul Pantelimon zonă foarte populată, având sediul in şoseaua Vergului, nr. 12, sector 2, Bucureşti.

Populaţia activă a zonei este reprezentată in procent de 40% din muncitori, şomeri, familii monoparentale, copii aflaţi in grija bunicilor, cu părinţi plecaţi în străinătate, intelectuali 45%, restul alte categorii sociale.

Accesul copiilor la unitatea de învăţământ este bazat pe criteriile stabilite de forul tutelar, respectiv I.S.M.B., pe baza Legii Invăţământului, precum şi a criteriilor proprii ale grădiniţei.

Unitatea este de sine stătătoare are personalitate juridică fiind subordonată direct I.S.M.B. şi având ca finanţare Consiliul Local al sectorului 2.

Baza materială este corespunzătoare, bogată, asigurând comfortul şi dotările specifice pentru activitatea didactică, cea administrativă şi cea sanitară care se desfăşoară în unitate.

Grădiniţa nr. 189 posedă AUTORIZAŢIE SANITARĂ DE FUNCŢIONARE, AUTORIZAŢIE SANITAR VETERINARĂ, AUTORIZAŢIE DE PROTECŢIA MUNCII.

Forma de învăţămant este de zi ,program normal şi prelungit, cu asigurarea servirii mesei de dimineaţă , prânz şi gustare la ora 16.00, asigurarea asistenţei medicale.

Unitatea funcţionează la întreaga capacitate, într-un schimb, dotarea cu mobilier corespunzător normelor europene, echipamente şi mijloace specifice învăţământului preşcolar;
Terenul de joacă al copiilor este amenajat cu ansambluri de joacă şi aparate, leagăne şi nisipare, curtea este destinată în totalitate jocurilor şi recreerii copiilor, conform normelor europene.
Spaţiile şcolare se încadrează în normativele igienico-sanitare privind condiţiile de iluminat, condiţiile de încălzire, calitatea mobilierului şcolar este corespunzătoare.

Material didactic

Biblioteca pentru copii in fiecare sală de clasă, biblioteca unităţii cu materiale informative şi titluri de carte necesare informării de specialitate a cadrelor didactice.
Jucării specifice copiilor de vârsta preşcolară, costume pentru dramatizări şi gimnastică;
Auxiliare diactice şi rechizite specifice preşcolarităţii;
Accesorii pentru jocurile de rol şi jocuri de grup.

Echipament electronic:

-copiatoare, imprimante, faxuri, dvd player, televizoare 14, casetofon cu CD player 12.

2.Calitatea personalului didactic:

-calificat-85%
-cu studii superioare: 75%
-formare continuă prin cursuri universitare de lungă durată: 75%
-cu studii medii de specialitate: 20%
-cu performanţe in activitatea didactică: 70%
-membre ale organizaţiei „Salvaţi copiii!” -8 cadre didactice.

3.Experienţa profesională şi perfecţionare:

a) vechime 30-35 ani = 50%
b) vechime 10-14 ani = 20%
c) vechime 6-10 ani = 10%
d) debutante = 20%

Cadrele didactice sunt angrenate în procesul de perfecţionare şi formare continuă prin cursuri iniţiate de instituţii de invăţământ superior şi de către CCD, ISMB.

Relaţii interpersonale bazate pe colaborare, deschidere, comunicare, schimb de idei valoroase, fără tensiuni sau conflicte.
Personal didactic cu aptitudini şi competenţe profesionale deosebite, creativitate, simţul datoriei.

4.Calitatea managementului in grădiniţă:

Directorul grădiniţei împreună cu echipa managerială, o echipă flexibilă, cu experienţă de grup pentru transformarea iniţiativelor în proiecte, organizează instruiri cu toţi membrii implicaţi în operaţionalizarea obiectivelor propuse.

Unitatea promovează dezvoltarea de relaţii de parteneriat cu alte grădiniţe din capitală şi din alte zone din ţară. De remarcat sunt proiectele de colaborare instituţională cu şcolile nr. 66, 4.

Grădiniţa participă la programe de parteneriat cu fundaţii si ONG-uri cum ar fi Organizaţia „SALVATI COPIII!”, Organizaţia „Pentru Familie”, cu şcolile din circumscripţia zonei, cu instituţii de cultură şi artă, precum şi cu comunitatea locală, Biserica, Pompierii, care contribuie la lărgirea ariei de interacţiune între colectivele socio-profesionale şi acumularea de experienţe pozitive.

Relaţiile directorului cu membrii echipei sunt de cooperare, colaborare, îndrumare şi control, evaluare, în sensul rezolvării responsabile a obiectivelor propuse.

a)Implicarea părinţilor in activităţi manageriale prin Consiliul Reprezentativ al Părinţilor

b)Asistenţa acordată părinţilor prin:
-şedinţe, lectorate, programe de consiliere al educatoarelor, program de audienţe al directorului sau al consiliului de administraţie;
-chestionare aplicate părinţilor pentru exprimarea opiniei în legătură cu managementul unităţii;
c)Colaborarea cu autorităţile locale:Consiliul Local, D.G.A.P.I., Biserica, Pompierii, Politia Comunitară, Poliţia de Proximitate.
d)Parteneriate cu alte instituţii de învăţămant prin programe si proiecte:
-GRĂDINIŢE, sector 2
-Programul „Biblioteca fără frontiere”-dotări cu titluri de carte şi mobilier pentru sălile de clasă şi birouri
-Festivalul „CIUPERCUTA”, organizat de Grădiniţa nr. 234 si Organizaţia”Salvaţi Copiii!”
-Parteneriat de colaborare cu Poliţia pentru combaterea violenţei la nivelul unităţii de învăţământ.
-Proiecte educative organizate la nivelul inspectoratului şcolar sector 2 în colaborare cu Primăria sectorului 2